مراسم اهدای جوایز گرمی

مراسم اهدای جوایز گرمی

مراسم اهدای جوایز گرمی
INTERVIEW

INTERVIEW

INTERVIEW
THE VOICES AND BRIDGES # 4 ON THE World Music Charts Europe

THE VOICES AND BRIDGES # 4 ON THE World Music Charts Europe

THE VOICES AND BRIDGES # 4 ON THE World Music Charts Europe
THE VOICES AND BRIDGES # 7 ON THE  World Music Charts Europe

THE VOICES AND BRIDGES # 7 ON THE World Music Charts Europe

THE VOICES AND BRIDGES # 7 ON THE World Music Charts Europe
Zhudebněné básně na albu íránského skladatele Matooriho

Zhudebněné básně na albu íránského skladatele Matooriho

Zhudebněné básně na albu íránského skladatele Matooriho
ایلنا:گروه «افرا» با «نارون» می‌آید

ایلنا:گروه «افرا» با «نارون» می‌آید

ایلنا:گروه «افرا» با «نارون» می‌آید
موسیقی ما: قطعه‌ی جدید گروه «افرا» با عنوان «نارون» منتشر می‌شود

موسیقی ما: قطعه‌ی جدید گروه «افرا» با عنوان «نارون» منتشر می‌شود

موسیقی ما: قطعه‌ی جدید گروه «افرا» با عنوان «نارون» منتشر می‌شود
«افرا» متولد شد/ تمرکز بر اشاعه موسیقی ایرانی

«افرا» متولد شد/ تمرکز بر اشاعه موسیقی ایرانی

«افرا» متولد شد/ تمرکز بر اشاعه موسیقی ایرانی
mirolloeselindie.wordpress: (Interesante: The voices and bridges)

mirolloeselindie.wordpress: (Interesante: The voices and bridges)

mirolloeselindie.wordpress: (Interesante: The voices and bridges)
Billboard: THE VOICES AND BRIDGES- # 13 ON THE  CLASSICAL CROSSOVER CHART

Billboard: THE VOICES AND BRIDGES- # 13 ON THE CLASSICAL CROSSOVER CHART

Billboard: THE VOICES AND BRIDGES- # 13 ON THE CLASSICAL CROSSOVER CHART
world music central: Iranian composer Ehsan Matoori Announces The Voices and Bridges

world music central: Iranian composer Ehsan Matoori Announces The Voices and Bridges

world music central: Iranian composer Ehsan Matoori Announces The Voices and Bridges
joyzine: ‘Jete Nahi Dibo’… will reward you with the feeling  you have been on an amazing journey.” - Joyzine

joyzine: ‘Jete Nahi Dibo’… will reward you with the feeling you have been on an amazing journey.” - Joyzine

joyzine: ‘Jete Nahi Dibo’… will reward you with the feeling you have been on an amazing journey.” - Joyzine